GroeiPartners
Header paarden

Paardenweide versus koeienweide

In Nederland zijn veel koeienweides én veel paardenweides. Veel paardenweides worden ingezaaid met het graszaadmengsel BG 11. Dit mengsel heeft een groot aanpassingsvermogen maar is meer geschikt voor koeien dan voor paarden. Paarden hebben ander gras nodig dan koeien.

Behoefte
Een koe heeft behoefte aan veel energie, eiwitten en suikers. Dit heeft een koe nodig voor zijn hoge melkproductie. Daarvoor zit in grasmengsels voor koeien veel Engels raaigras, omdat de rassen van deze grassoort zeer hoog scoren ten aanzien van productie, eiwit en energie.

Een paard heeft dit juist niet nodig. Die heeft juist meer structuur en vezels nodig. Zoveel mogelijk ruwvoer zonder te veel voedingstoffen binnen te krijgen. Een teveel aan deze inhoudsstoffen kan problemen veroorzaken zoals hoefbevangenheid, overgewicht, koliek of diarree.

Fructaan
Een inhoudsstof die voor paarden veel belangrijker is dan voor koeien is fructaan. Uit onderzoek van de Australische professor Christopher Pollitt is gebleken dat fructaan (koolhydraat) de veroorzaker van hoefbevangenheid bij paarden is.

Fructaan is een tussenproduct in de groei van de plant. Zodra niet alle bouwstenen aanwezig zijn om fructaan om te zetten in de groei van de plant dan bouwt het fructaan gehalte zich op. Dit komt voor bij een te lage temperatuur (in het voorjaar), te weinig water of te weinig bemesting. Ook onder de 5 graden neemt het fructaan gehalte toe in de plant.

Uit het onderzoek van Christopher Pollitt blijkt dat alle proefpaarden met een inname van 7,5 gram fructaan op een dag, binnen 48 uur hoef bevangen waren.

Graasgedrag
Een ander punt waarom verschillende graszaadmengsels nodig zijn, is het graasgedrag. Een koe heeft geen bovenste snijtanden, waardoor een koe zijn tong gebruikt om te grazen. Hierbij maakt de koe een beweging met zijn hoofd naar voren. De koe graast op een hoogte van 6 tot 10 cm hoog.

Een paard heeft wel bovenste snijtanden en gebruikt zijn lippen om te grazen. Bij het grazen maakt het paard een beweging met zijn hoofd naar zijn lichaam. Het paard graast dan op een hoogte van 1 tot 2 cm.

Het is daarom van belang om een grasmengsel te zaaien met een laag groeipunt.

Gebruik
Koeienweides worden anders gebruikt dan paardenweides. Zo worden koeienweides minder intensief gebruikt dan paardenweides. In een paardenweide is de hele dag een paard aanwezig in de weide, omdat de paarden om de beurt in de weide komen. In een koeienweide is de koe alleen een dagdeel aanwezig. De koe heeft vaak meer ruimte dan een paard in de weide.

Ook het gedrag van de koeien is anders dan die van de paarden. Paarden lopen en rennen meer en trappen daardoor meer gras kapot. Een mogelijkheid om dit op te lossen is door het strip grazen. Daarbij zet je een stuk weide af met een draad voor en achter en de volgende week wordt de draad 10 m verschoven.

Bron: DSV zaden

This page as PDF