GroeiPartners
header_standaard14

Ziekten en plagen in maïs

 

De laatste jaren zien we steeds meer ziekten en plagen in de maïs. Door de steeds strengere bemestingsnormen en klimatologische veranderingen nemen de problemen met schimmels (o.a bladschimmels) en insecten in de maïs toe. Soms zijn deze te voorkomen door gebruik te maken van zaadontsmetting of door toepassing van middelen tegen schimmels. Niet alle problemen kunnen hiermee worden opgelost. Ook aaltjes en vogels kunnen schade aan maïs toebrengen.

(Bron: Digitaal Handboek snijmaïs: Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

This page as PDF