GroeiPartners
bloemen

TerraLife SolaRigol TR

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.

  • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
  • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
  • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silicium
  • Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand
    (Bron: DSV Zaden Nederland)

 

TERRALIFE SOLARIGOL TR
Mengsel bestaat uit:  vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill TR, deder, erwten, Perzische klaver
Doel: bodemverbetering, organische stof productie
Specifieke eigenschappen: Snelle bodembedekking en intensieve beworteling, akkerrand
Zaaitijdstip: mei tot september
Zaaizaadhoeveelheid: 30 – 40 kg per ha
This page as PDF