GroeiPartners
header_standaard25

Ziekten en plagen uien

Onderstaand een beschrijving van de belangrijkste ziekten en plagen in uien. Ook wordt aangegeven hoe deze ziekten en plagen zijn te voorkomen en te
bestrijden.

Het teeltresultaat hangt mede af van het voorkomen en effectief bestrijden van ziekten en plagen. Er zijn vele ziekten en plagen die de uien op het veld of tijdens bewaring kunnen aantasten. Dit heeft vaak een negatieve invloed op de opbrengst en kwaliteit.

Schimmels
Purpervlekkenziekte (Alternaria porri)
Aspergillus (Aspergillus Niger)
Koprot (Botrytis aclada syn. Botrytis allii)
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa)
Smet (Colletotrichum circinans)
Fusarium bolrot (Fusarium oxysporum f.sp. cepae)
Penicillium (Penicillium spp.)
Valse meeldauw (Peronospora destructor)
Papiervlekkenziekte (Phytophthora porri)
Roest (Puccinia allii)
Pinkroot (Pyrenochaeta terrestris)
Witrot (Sclerotium cepivorum)
Stemphylium (Stemphylium vesicarium)
Uienbrand (Urocystis cepulae)

Bacteriën
Bacterienatrot (Erwinia carotovora subsp. carotovora)
Pantoea ananatis (Pantoea ananatis)
Sour skin (Pseudomonas cepacia)
Slippery skin (Pseudomonas gladioli pv. alliicola)

Virussen
Uiengeelstreepvirus (OYDV – Potyvirus)
Irisgeelvlekvirus (IYSV – Tospovirus)

Insecten
Preimot (Acrolepiopsis assectella)
Ritnaalden / koperwormen (Agriotes spp.)
Uienboorsnuitkever (Ceutorhynchus suturalis)
Uienvlieg (Delia antiqua)
Uienmineervlieg (Liriomyza cepea)
Trips (Thrips tabaci)

Nematoden
Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
Wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)

Gebreksverschijnselen
Magnesiumgebrek
Mangaangebrek

Fysiologische verschijnselen
Hagelschade
Zonnebrand
Scheurkont
Watervel

Chi meer (mutant)

(Bron: De Groot en Slot B.V. ”Belangrijke plagen en ziekten in uien”)

This page as PDF