GroeiPartners
slider_template_extra1

Ziekten en plagen grassen

In het volgende overzicht is een korte beschrijving gegeven van ziekten. De verschillende grassoorten zijn in sterk verschillende mate vatbaar voor de te onderscheiden ziekten.

Meeldauw (Erisyphe graminis)
Bladvlekkenziekte (Drechslera poae)
Voetrot (Gerlachia nivalis; Fusarium spp.)
Bruine-vlekkenroest (Puccinia brachypodii)
Oranje-strepenroest (Puccinia poarum)
Kroonroest (Puccinia coronata)
Rooddraad (Laetisaria fuciformis)

(Bron: Grasgids)

This page as PDF