GroeiPartners
HeaderBloemen1

Veldbloemen

Veldbloemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en herstellen van natuur- en landschapswaarden. Kruiden- en veldbloemvegetaties vormen een welkome afwisseling in het landschap vanwege hun kleur en variatie.  Niet alleen het publiek reageert enthousiast, maar ook vlinders, bijen en natuurlijke vijanden van plaaginsecten vinden hun weg naar de geurig ruikende bloemen.

Voordelige landschapsverfraaiing
Naast landschapsverfraaiing door de afwisselende kleuren zijn veldbloemen ook een gemakkelijke en goedkope bodembedekker en dus een aantrekkelijk alternatief voor vaste beplanting. Velbloemen hebben een stevig en diep wortelstelsel waardoor ze uitermate geschikt zijn voor erosiegevoelige gronden. Bijkomend voordeel is dat de bloemen weinig onderhoud vergen en dus een flinke kostenbesparing kunnen opleveren.

Faunabeheer
Veldbloemenvegetaties brengen een belangrijke bijdrage aan de ecologie. Ze bieden een aantrekkelijke leefomgeving/ schuilplaats voor vlinders, bijen, kikkers, weidevogels en klein wild, maar ook voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten als luizen en rupsen. De mengsels zijn uitstekend te combineren met grassen.

Verkeersveilig
De bonte kleuren van de veldbloemen doorbreken de eentonigheid van het landschap op lange weggedeelten voor de autobestuurder en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid.

This page as PDF