GroeiPartners
slider_template_extra3

Algemene informatie

Meer en meer wil de samenleving concrete stappen zetten naar een duurzame wereld; een groene en schone aarde die  leefbaar  is  en  blijft  voor  toekomstige  generaties.  Overheden  hebben  vanuit  hun  voorbeeldfunctie  daarom  afspraken gemaakt over duurzaam inkopen. In navolging van de rijksoverheid is het streven om ook alle provinciale  en lokale overheden vanaf 2015 100% duurzaam te laten inkopen. Dat betekent dat naast prijs en kwaliteit ook milieu-aspecten bepalend worden. Lees meer… (PDF 766 kB)

 

This page as PDF