GroeiPartners
header_standaard14

Vogels

Vlak na het zaaien kunnen vogels zoals duiven, fazanten, kauwen, roeken en zwarte kraaien schade aanrichten. Zowel zaden als jonge planten kunnen weggepikt worden. In extreme situaties kunnen de vogels hele percelen wegvreten. De kans op vogelvraat is kleiner door dieper te zaaien (5-6 cm) en door geen zaad te morsen. Indien het zaaizaad behandeld is met Mesurol, geeft dit voldoende bescherming tegen vogelschade. Met name roeken kunnen aanzienlijke schade aanrichten wanneer zaaizaad niet is behandeld.

(Bron: Digitaal Handboek snijmaïs: Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

Terug

This page as PDF