GroeiPartners
header_standaard14

Mesurol ontsmet

Met een Mesurol zaadbehandeling is de plant beschermd tegen aantasting door vogels en fritvlieg. In een groeiperiode van slechts 5 maanden moet maïs de opbrengst realiseren. Door de relatief grote rijenafstand van 75 cm kost wegval van maïsplanten direct opbrengst. Er is immers nauwelijks compensatie door bijvoorbeeld extra uitstoeling. Een kleine vertraging in het begin van de teelt leidt al snel tot opbrengstverliezen. Het is daarom van groot belang dat de plant vanaf het begin ongestoord kan doorgroeien. Alle groeidagen moeten immers maximaal worden benut. De nieuw toegelaten zaadbehandeling met  Mesurol FS maakt dit mogelijk en levert daarmee een zeer nuttige bijdrage aan een rendabele maïsteelt. Lees meer…

Terug

 

This page as PDF