GroeiPartners
header_standaard14

Inschatting droge stof en oogstwijzer snijmaïs

De Oogstwijzer (PDF 388 kB) is een beslismodel waarmee op basis van de eigen bedrijfsomstandigheden het optimale oogsttijdstip van de snijmaïs bepaald kan worden. Hierbij is de bepaling van het drogestofgehalte essentieel.

This page as PDF