GroeiPartners
header_standaard14

Kaligebrek

Kaligebrek uit zich in het geel worden en verdorren van de bladranden. In Nederland kaligebrek op de meeste maïspercelen nauwelijks voor door de vrij  hoge giften dierlijke mest. In de toekomst kan echter door veranderingen in het mestbeleid een andere situatie ontstaan.

(Bron: Digitaal Handboek snijmaïs: Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)

Terug

 

This page as PDF