GroeiPartners
header_standaard14

Benodigde hoeveelheid zaaizaad maïs

Uit de plantdichtheid (planten/m2) kan direct de vereiste zaaidichtheid (korrels/m2) worden berekend. De zaaidichtheid is altijd groter dan de nagestreefde plantdichtheid. In het algemeen kan worden uitgegaan van een veldopkomst van 95%.

Benodigde hoeveelheid zaaizaad bij 95% veldopkomst

Korrels/m2 Zaaiafstand in cm Eenheden/ha
  bij 75 cm bij 37,5 cm  
6 21,1 42,2 1,26
6,5 19,5 39 1,37
7 18,1 36,2 1,47
7,5 16,9 33,8 1,58
8 15,8 31,7 1,68
8,5 14,9 29,8 1,79
9 14,1 28,1 1,89
9,5 13,3 26,7 2
10 12,7 25,3 2,11
10,5 12,1 24,1 2,21
11 11,5 23 2,32
11,5 11 22 2,42
12 10,6 21,1 2,53
Bron: KWS

Bij een vroege uitzaai en onder moeilijke omstandigheden moet het aantal uit te zaaien korrels ca. 10% boven de gewenste plantdichtheid liggen. Met behulp van de afdraaiproef en een veldcontrole kunnen enerzijds het aantal gezaaide korrels en anderzijds de afstand tussen de gezaaide korrels nauwkeurig worden gecontroleerd.

This page as PDF