GroeiPartners
header_standaard16

Opties voor invulling EFA

Algemene Lijst

Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u kiezen voor één of meer van de volgende elementen van de algemene lijst. Bij het vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied moet de teelt steeds bestaan uit een mengsel van tenminste twee gewassen uit dezelfde categorie. Dubbele uitbetaling (zowel via ANB als vergroeningbetaling) is niet mogelijk. >> Algemene Lijst (PDF 186 kB)

Duurzaamheidscertificaat

Voor de invulling van het duurzaamheidcertificaat kunt u gebruik maken van verschillende pakketten zoals:

Informatie over deze laatste twee pakketten kunt u vinden op de website van de betreffende aanbieders van de pakketten.

Akkerbouw-strokenpakket
Het akkerbouw-strokenpakket (dit heette eerst akkerbouw-randenpakket) is verder uitgewerkt en de voorwaarden zijn bekend. Dubbele uitbetaling (zowel via ANB als vergroeningbetaling) is niet mogelijk.
>> Akkerbouw-strokenpakket (PDF 269 kB)

Pakket Biodiversiteit+label
Dit pakket is een initiatief van o.a. de Rietgors. Het biedt ook gelijkwaardige maatregelen voor gewasdiversiteit en een ruimere keuze aan EFA-invullingen (bijvoorbeeld met extensieve graanteelt en/of het laten overstaan van graanstoppel in de winter). Het pakket is nog in ontwikkeling.

Collectieve invulling

Groepen van landbouwers kunnen in 2015 kiezen voor een collectieve invulling van het ecologisch aandachtsgebied. De groep bestaat uit maximaal tien landbouwers met bijeen gelegen bedrijven. De ecologische aandachtsgebieden moeten aaneengesloten liggen en elk bedrijf moet minimaal 2,5% van zijn eigen bouwland als ecologisch aandachtsgebied inrichten. In de komende tijd moet nog meer duidelijk worden over de voorwaarden. Afspraken maken landbouwers onderling zelf.

Voor de laatste informatie inzake de vergroeningsmaatregelen verwijzen wij u naar de actuele nieuwsbrief van RVO.nl.

Bron: www.rvo.nl

 

 

 

 

This page as PDF