GroeiPartners
header_standaard16

Maatregelen vergroening Europese Unie

Algemeen

U kunt bij de uitbetaling van de betalingsrechten ruim € 115 per hectare extra krijgen als u voldoet aan de vergroeningseisen. Wilt u meedoen met de basisbetalingsregeling? Ook dan bent u verplicht zich aan deze vergroeningseisen te houden:

Gelijkwaardige Maatregelen

Ook landbouwers die voldoen aan een gelijkwaardige maatregel (equivalent van vergroening) krijgen geld voor vergroening. Dit is bijvoorbeeld het geval als u biologisch landbouwer bent. Er moet nog een keuze worden gemaakt uit andere gelijkwaardige maatregelen. Als een landbouwer voldoet aan een gelijkwaardige maatregel, dan gelden de standaard vergroeningseisen niet. Een andere vergroeningseis is blijvend grasland. Hiervoor geldt een nationale norm.

Graasdierpremie aanvragen

Sommige grondsoorten tellen niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Denk bijvoorbeeld aan heide, duinen en kwelders. Laat u deze gronden begrazen door schapen of zoogkoeien? Dan kunt u graasdierpremie aanvragen. Hoe u deze premie aanvraagt leest u op de pagina van Graasdierpremie aanvragen van RVO.

Bron: www.rvo.nl

This page as PDF