GroeiPartners

Inkuilen van mais: gebruik van een inkuilmiddel dit jaar een must. < Terug

In dit bijzondere droge maisjaar zal de mais in veel gevallen anders in de kuil komen dan we gewend zijn. Op dit moment wordt al op veel plekken (kolfloze) mais geoogst. Deze mais bevat weinig zetmeel en veel suikers en zal in algemeen en lager ds% hebben.

De (extra) aanwezige suikers zijn een goede voedingsbron voor het hogere gistenbestand dat in de droge mais aanwezig is. Kans op broei neemt dus sterk toe, ook al omdat de mais met een hoge temperatuur de kuil ingaat.

Ook als de mais straks geoogst wordt met een half goede of geheel goede kolf is de kans aanwezig dat er broei ontstaat. Veel mais is verdroogd en als er dan ook nog een droge kolf wordt geoogst wordt deze mais met een hoog drogestof gehalte geoogst. Verdroogde mais kan moeilijker worden aangereden en kans op broei neemt toe. Goed aanrijden en korter hakselen kunnen dit deels voorkomen.

Zoals uit bovenstaande blijkt, is het dus voor de veehouder aan te raden om dit jaar de mais in te kuilen met een inkuilmiddel, die de broei in de maiskuil voorkomt. Ondanks dat de oogst misschien voor een deel of geheel is mislukt moet het product wel zo goed mogelijk worden ingekuild. Een inkuilmiddel is dan echt noodzakelijk om het inkuilproces te doen slagen en kans op broei sterk te doen afnemen.

Kies het juiste inkuilmiddel en neem contact op met één van onze Partners

header_standaard4