GroeiPartners
slider_template_extra10

Winterrogge

Winterogge kan als groenbemester, voedergewas (bladrogge) en/of voor bodembedekking worden geteeld. Winterrogge kan laat worden gezaaid en is niet vorstgevoelig.

Eigenschappen winterrogge:

– Snelle bodembedekking
– Goede doorworteling (eff. Org. Stof)
– Weinig kans op aar-/zaadvorming
– Kan laat gezaaid worden
– Kan breedwerpig gezaaid worden
– Geen startgift nodig na maïsteelt
– Goede N opname en conservering

 

WINTERROGGE
Doel: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
Specifieke eigenschappen: voor late zaai, winterhard, veel organische stof productie
Zaaitijdstip: september – eind november
Zaaizaadhoeveelheid: 75 – 100 kg per ha
This page as PDF