GroeiPartners
westerwolds

GP WinterGroen Gras

Speciaal voor inzaai na maïs is GP WinterGroen Gras ontwikkeld. GP WinterGroen Gras is uitstekend geschikt voor een vroeg tot late inzaai en staat garant voor een supersnelle kieming en bodembedekking waardoor mineralen beter worden vastgehouden in de bouwvoor.
GP WinterGroen Gras bestaat uit twee grassoorten: Westerwolds- en Italiaans raaigras. Belangrijke eigenschappen van deze soorten zijn een snelle kieming en vestiging na de uitzaai.

Eigenschappen GP WinterGroen Gras:

– Snellere kieming
– Snelle bodembedekking
– Goede doorworteling (eff. Org. Stof)
– Lage kosten per ha
– Hoge bijdrage aan effectieve organische stof gehalte (humus) in de bodem
– Weinig kans op aar-/zaadvorming
– Kan laat gezaaid worden
– Kan breedwerpig gezaaid worden
– Goede N opname en conservering

Meer informatie: GP WinterGroen Gras

This page as PDF