GroeiPartners
slider_template_extra10

Tussen- en nagewassen

Zaai een groenbemester op tijd!

Voor het laten slagen van een groenbemester, tussen- of nagewas, is het van belang dat deze op tijd wordt gezaaid. Het liefst zo snel mogelijk na het hoofdgewas. Hoe verder je in het najaar komt des te minder worden de groeiomstandigheden, maar ook het effect van de groenbemester op o.a. de bestrijding van aaltjes en/of organische stofproductie en/of bodemverbetering nemen af. De dagen worden korter en de temperatuur wordt lager. Direct zaaien na de hoofdoogst geeft de beste kans van slagen.

Door op tijd te zaaien kan er veel massa worden ontwikkeld, blad en wortels, en het gewas kan meer stikstof vastleggen. Zorg daarom voor een goede vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Een kleine stikstofgift versnelt de beginontwikkeling en zorgt voor meer organische stof productie

Groenbemesters en aaltjes
De keuze voor de juiste groenbemester is niet zomaar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester weer anders. Het ene aaltje wordt bestreden, maar het andere neemt explosief toe. Het maken van de juiste keuze is niet gemakkelijk. In het aaltjesschema is aangegeven hoe de meest voorkomende groenbemesters reageren op de in de bodem voorkomende aaltjes.

This page as PDF