GroeiPartners
GS_1jarig

GP Grasmix GLB+

GP Grasmix GLB+ heeft een zeer snelle beginontwikkeling en geef daardoor onkruiden weinig kans. Het mengsels heeft naast veel bovengrondse massa ook veel massa onder de grond door intensieve beworteling. De organische stof productie van GP Grasmix GLB+ is dan ook zeer hoog. De diepe beworteling draagt tevens bij aan bodemverbetering (structuurverbetering).

GP Grasmix GLB+ is tevens geschikt voor voederdoeleinden en kan in het 1e en 2e jaar veel drogestof produceren. In het voorjaar geeft dit mengsels vroeg en veel gras.

 

Meer informatie: GP Grasmix GLB+

This page as PDF