GroeiPartners

Groenbemesters, vang-, tussen- en nagewassen < Terug

De bodem is het meest waardevolle productiemiddel in de  landbouw. Iedereen is het erover eens dat we de bodemvrucht­baarheid moeten bewaken. Dat valt niet mee omdat in de praktijk vaak de economische beweegredenen zwaarder wegen dan de biologische. Denk hierbij aan de intensieve vruchtwisselingen van monoculturen in ons land.

Groenbemesters zijn gewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem. Van vroeg in het voorjaar tot na de oogst van een hoofdgewas kunt u een groenbemester telen. Er is een brede keus in groenbemesters voor verschillende doeleinden: van aaltjesbestrijding en bodemverbetering tot biofumigatie.

Voor meer informatie ga naar: Groenbemesters

slider_template_extra10